Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Tjenester > Helsesøstertjenesten > Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

UNGDOM I ALDEREN 17–19 ÅR BESKYTTELSE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE?

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det, noe som ofte ses hos personer i alderen 15–25 år. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre.

Hos enkelte smittede kommer bakteriene over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og dødeligheten er om lag 10 %. Omtrent 20 % av de syke får varige, alvorlige følgetilstander (for eksempel hørselskade, hodepine eller konsentrasjonsvansker).

Hvordan smitter det?

Bakterien smitter ved nærkontakt. I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske som har bakterien i halsen. Bakterien overføres mellom mennesker gjennom spyttdråper. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. En kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn gjør ungdommer kan være spesielt mottakelige for smitte med meningokokkbakterien, og også mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Det er vist at røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren.

Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehusbehandling. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke, særlig hvis de er «sløve» (har redusert bevissthet). Kontakt lege dersom du tror vennene dine kan være syke.

Effektiv vaksine finnes

Det finnes ulike typer av sykdomsfremkallende meningokokkbakterier. De siste årene har et økende antall av sykdomstilfellene hos ungdom vært forårsaket av gruppe C og Y. For disse meningokokktypene finnes det effektive vaksiner som er godkjent av norske legemiddelmyndigheter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 17–19 år vurderer å vaksinere seg med meningokokk A-, C-, W-og Y-konjugatvaksine (Menveo® eller Nimenrix®). Selv om vaksinene ikke dekker alle typer meningokokkbakterier kan de hindre en stor andel av sykdomstilfellene.

Ta vaksinen i god tid før russefeiringen

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. For ungdom som skal delta i russefeiring anbefales det at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse vaksinene gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

Hva koster vaksinen?

Vaksinene må, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i Barnevaksinasjonsprogrammet, betales av den enkelte. Vaksinen kan settes av fastlege eller på vaksinasjonsklinikk. Begge vaksinene koster kr. 457,50 inkludert MVA og legemiddelavgift.

Hvor kan du ta vaksinen?

Vaksine kan bestilles og settes hos helsesøster.
Bestillingsfrist 27.febr.2014. Bestillingen er bindende!!!! Pris kr 500-.
Vaksinering uke 10,11.mer informasjon finner du på www.fhi.no/vaksine

 


Utskriftsvennlig versjon