Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Tjenester > Kontoret

Kontoret

Plassering:

Resepsjonen finner du til venstre etter du går inn hovedinngang på administrasjonsbygget (b-bygget).

Førstehjelp:
På kontoret finnes førstehjelpsutstyr og medisiner

Kopiering av vitnemål og attester:
Pris: 5 kr pr attestert kopi.

Romutleie:
Lag og organisasjoner ved skolen får bruke skolens lokaler gratis. Den ansvarlige for leie av rom får nøkler på kontoret mot kvittering. Nøklene må ikke overlates til andre, og de leveres straks tilbake etter bruk.

Nytt vitnemål, kompetansebevis (duplikat) og oversettelse av vitnemål:
Koster kr 400,-

Foreninger og grupper:
Skolen ser positivt på at det dannes elevlag og andre aktiviteter ved skolen. Alle grupper må hvert år la seg registrere ved skolens kontor, med bl.a. liste over gruppens styre. Registrerte grupper får benytte skolens rom til sine aktiviteter. Elevrådet kan bevilge penger til driftsutgifter av slike grupper.


Utskriftsvennlig versjon