Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Tjenester > Rådgiver > Nyttige lenker

Nyttige lenker

Når det gjelder informasjon om yrker og utdanning, er det mye informasjon på nettet. Her er noen nyttige nettadresser:

Utdanningstilbud:

www.vilbli.no Et nytt nettsted som gir informasjon om videregående utdanning.
utdanning.no Dette nettstedet gir deg oversikt over utdanningsmuligheter både på videregående nivå og på høgskole-nivå. Gir også opplysninger om enkeltstudier, yrker og lignende.
samordnaopptak.no Her finner du oversikt over høyere utdanning i Norge: Søkerhåndboka, tidsfrister,  oversikt over studier, informasjon om elektronisk søking o.l.
www.ansa.no ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet. Her finner du mye informasjon om utenlandsstudier.
www.lanekassen.no Lånekassen har informasjon om lån og stipend pluss oversikt over studier som er godkjente i utlandet.
www.Studievalg.no Her finner du en oversikt over studier og skoler,både i Norge og i utlandet

Ulike tester på nett:

www.skoletest.no  Denne testen bruker vi på skolen. Du får ut din interesse -/ yrkesprofil pluss at du via lenker kan komme inn på de studier du er interessert i på høgskole-/universitetsnivå.
Brukerid.: fås hos rådgiver   Passord: fås hos rådgiver
aetat.no Aetat har ulike tester for utdanningssøkere.

Informasjon om yrker / arbeidsmarked:

jobbfeber.no Dette nettstedet gir deg mulighet til å søke på en mengde yrker. Du får grundige yrkesbeskrivelser, lønnsforhold, utdanningskrav o.l.
aetat.no Aetat har mye informasjon om arbeidsmarked.

Utskriftsvennlig versjon