Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

NB! Kun elever som har sendt inn søknadsskjema vil få skyss med drosje.

Bussruter finner du her på AtB sine websider

Elever hjemmehørende i Sør-Trøndelag som har minst  6 km avstand mellom hjem og skole har rett til daglig skyss eller skyssgodtgjørelse. Elever som bor minst 3,5 km fra bussholdeplass har rett til skyss eller skyssgodtgjørelse når totalavstanden er minst 6 km mellom bosted og skole.

Busskort blir utstedt basert på folkeregistrert adresse ved skolestart.

Elever som av andre årsaker har krav på skoleskyss (ref. skyssreglement) må søke skolen om dette på eget skjema før skolestart. Søknaden behandles av skolen og evt T:kort eller drosjeskyss blir da bestilt med bakgrunn i vedlagte dokumentasjon. Slike årsaker kan være legeerklæring, manglende kollektivtilbud eller delt omsorg.

Søknadsskjema for skoleskyss 
AtB -Informasjon

Retningslinjer særlig tilrettelagt skoleskyss med drosje

Skyssreglement finner du HER 

Velkommen om bord i bussen


Utskriftsvennlig versjon