Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Ressurssenteret er et felles ressurssenter for Orkdal og Meldal videregående skoler. Vi har som mål å øke kompetanse i lokalsamfunnet gjennom å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov. Vi ønsker å bidra til at flest mulig får dekket sitt behov for etter- og videreutdanning i nærheten av hjemstedet sitt.

Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter.

 


Utskriftsvennlig versjon