Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Språk

Språk

Engelsk

Hvorfor lære mer engelsk?

Engelsk er et verdensspråk. Mer enn 1 milliard mennesker har engelsk som morsmål eller fremmedspråk. Engelsk er helt nødvendig i et samfunn som blir stadig mer internasjonalisert. Flere norske firmaer har engelsk som arbeidsspråk. Mange fag- og lærebøker er skrevet på engelsk. Engelsk er helt uunnværlig for å drive handel med utlandet

Når du begynner i den videregående skolen, har du alt hatt engelsk som fag på skolen i mange år.
Engelskundervisninga i videregående bygger på denne opplæringa.
Faget legger vekt på kunnskap om språk, samfunnsforhold, historie og litteratur i den engelskspråklige verden.

Hva kan vi tilby på Orkdal?

På studiespesialiserende utdanningsprogram er engelsk obligatorisk for alle det første året.
Faget har 5 timer pr. uke, og elevene kan trekkes ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen etter første året.

På Vg2 og Vg3 kan du velge engelsk som programfag.
VG2 tilbyr Internasjonal engelsk.
På VG3 kan du velge mellom Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur (begge disse kursa bygger på Internasjonal engelsk).

Norske ungdommer er flinke til å snakke på engelsk om enkle, dagligdagse forhold, men engelskferdighetene er ikke gode nok for næringslivets behov. Mange norske elever ønsker å studere videre på college og universitet i utlandet etter videregående skole. Noen velger å ta et år eller to på college eller universitet i land som USA, Stor-Britannia, Australia, New Zealand og Canada. Dessverre viser ny forskning at flere norske studenter i utlandet har problemer med studiene på grunn av dårlige leseferdigheter i engelsk. De strever med å lese pensumlitteraturen på engelsk, og har vansker med å forstå engelsktalende lærere og forelesere. Det som skulle bli et spennende år hjemmefra, kan bli et slit og en skuffelse.
Hvis du velger engelsk som programfag, vil du ha større forutsetninger for å studere i utlandet, og du vil få bedre utbytte av hele studieoppholdet.
             
Å velge engelsk som programfag vil gi deg økte ferdigheter i et verdensspråk.

Hvorfor lære flere fremmedspråk?

Engelsk er uunnværlig, men ikke tilstrekkelig til å drive handelsvirksomhet med utlandet. Norsk næringsliv trenger folk som kan snakke flere språk enn engelsk. Dersom du også blir god i fransk, spansk eller tysk, vil du ha store fordeler den dagen du skal søke jobb.

Jo flere fremmedspråk du har lært, desto lettere er det å lære nye språk. Alle elever på studiespesialiserende utdanningsprogram skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Orkdal vgs. tilbyr fransk, spansk og tysk, på tre nivå.

De som begynner på et helt nytt språk, leser språket på nivå I.
De som bygger videre på det språket de hadde i ungdomsskolen, leser språket på nivå II.
Dersom du har fransk, spansk eller tysk som fellesfag, kan du velge de andre språkfaga som programfag på VG 2 og VG 3.


Fransk

Hvorfor lære mer fransk?

Fransk er et språk som snakkes mange steder i verden. De landa som har fransk som morsmål, offisielt eller administrativt språk, eller undervisningsspråk, går under betegnelsen La Francophonie.

Fransk er blant de største språka på kloden. Nær 119 millioner mennesker i verden har fransk som morsmål eller daglig språk. 63 andre millioner er fransktalende, og 82 millioner lærer fransk. Det blir totalt 264 millioner mennesker som har fransk som felles språk.
I tillegg er fransk ett av to arbeidsspråk i FN, ett av to offisielle språk i den internasjonale olympiske komité, det eneste universelle språk i postverket, arbeidsspråk i EU og hovedspråket i Den afrikanske union. Det sier seg sjøl at det er mange fordeler ved å kunne fransk.
I tillegg til at det kan være nyttig i jobbsammenheng, kan Frankrike by på de utroligste feriesteder som det selvfølgelig er lettere å besøke hvis du kan språket. 

Hva kan vi tilby på Orkdal?

Vi kan tilby fransk på alle tre nivå. Du kan velge språk som programfag, og dermed fransk som ett av faga i eget programområde. Du som hører til et anna programområde, kan også velge fransk som fag for å lære deg et ekstra språk.
På VG1 tilbyr vi nivå II for de som har hatt fransk på ungdomskolen (fortsetter på VG2), og nivå I for de som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen (fortsetter på VG2).
På VG2 tilbyr vi også fransk nivå I som programfag.
Nyttige lenker.
Disse lenkene er knytt til læreverka som vi benytter på nivå I og nivå II.
www.gyldendal.no/contact (nivå I på VG1 og 2)
www.gyldendal.no/contours (nivå II på VG1 og 2)
Disse lenkene er til to sider med spill som du kan spille for å forbedre franskkunnskapene dine på en morsom måte.
http://usinaquiz.free.fr/jeux/serpent/serpent.htm
http://jeudeloie.free.fr
 
Soyez les bienvenus!


Spansk 

Hvorfor lære mer spansk?

Spansk blir et stadig mer populært språk. Faget er i sterk vekst i skolen.
Spansk snakkes av langt mer enn 400 millioner mennesker i Spania, Latin-Amerika og Nord-Amerika. Spansk er et av de offisielle språka i FN. Språket vinner dessuten stadig større popularitet som fremmedspråk også i andre deler av verden. 
Å beherske spansk vil være nyttig for reiser og opphold i spanskspråklige land.
Å lære spansk vil gi et godt grunnlag for studier i spansktalende land, og for arbeid i internasjonal sammenheng, for eksempel utenrikstjeneste, handel, turisme og næringsliv.

Hva kan vi tilby på Orkdal?

Skoleåret 2008-2009 tilbyr vi spansk på nivå 2. Det vil si at for å kunne velge spansk må du ha forkunnskaper tilsvarende 3 år på ungdomsskolen.
Spanskundervisninga omfatter hovedområda språklæring (læringsstrategier, arbeidsmåter), kommunikasjon (lytting, lesing, skriving og muntlig produksjon) og dessuten emner knyttet til ulike sider ved spansk og latinamerikansk kultur og samfunnsliv, bl.a. musikk og litteratur.
I tillegg til tekstbok og arbeidsbok (Vamos 1 på Vg1 og Vamos 2 på Vg2), har du adgang til et gratis nettsted. Med Kunnskapsløftet som ble innført i 2006, legges det stadig mer vekt på IKT i undervisninga.Lærebokas nettsted inneholder mange spennende oppgaver.
Lenker
Her finner du lenker til El País og ABC, som er to av Spanias største aviser og spanske radiokanaler.
Kulturavdelinga i det spanske utenriksdepartementet organiserer Sí, Spain. Her finnes en engelskspråklig oversikt (artikler og lenker) over det spanske samfunnet.
Læreboka Vamos er utgitt på Cappelen forlag. Det er svært nyttig å bruke nettstedet for læreboka som supplement til undervisninga. Nettstedet finner du her: www.vidas.cappelen.no.
¡Bienvenidos!

Tysk

Hvorfor lære mer tysk?

Tysk kan du snakke med mer enn 100 millioner   mennesker - midt i hjertet av Europa.
Tysk er et av hovedspråka i EU.
Tyskland er verdens største eksportør.       
Tyskland har verdens tredje største økonomi målt i   BNP.

Etter kort tid med tyskundervisning kan du bruke tysk som kommunikasjons¬språk når du treffer andre tyskspråklige i Tyskland eller Norge.
Gode tyskkunnskaper gjør det enklere for deg å studere i Tyskland. 
Tyskland er vår viktigste handelspartner.
Vi selger blant annet gass og fisk til det tyske markedet. Tyskland er også det største markedet for norsk reiselivsnæring.
 
Mange norske firmaer har problemer p.g.a. dårlige språkkunnskaper hos de ansatte. De taper kontrakter, får feilleveranser, føler seg utafor på konferanser og møter i utlandet, og kommer til kort i sosiale sammenhenger.
Norske næringslivsledere sier at gode engelskkunnskaper er ikke nok.
Tyskkunnskaper gir bedre sjanser til jobb.
Multinasjonale selskap både i EU og Øst-Europa, trenger internasjonale kontakter og partnere som behersker tysk. Dette gjelder bl.a. VW, BMW, Siemens, Lufthansa, Bosch, BASF.

Tyskland, Østerrike, Sveits og Nord-Italia er spennende og mangfoldige land med et hav av fritidsmuligheter.
Gode tyskkunnskaper gjør det mer spennende å feriere i tysktalende land.

Tyskland er verdens største bokmarked. Hver 10. bok i verden kommer ut på tysk, (ca. 80.000 nye boktitler årlig). Det er bare på kinesisk og engelsk det kommer ut flere titler.  Bare New York produserer flere bøker enn  München.
Tysk språk hjelper deg til å få en større forståelse for kunst og kultur.
Tyskland omtales som landet med dikterne og tenkerne. Goethe, Schiller, Kafka, Mann, Hesse, Lenz, Grass, Mozart, Bach, Beethoven, Strauss, Wagner, Kant, Hegel, Nietzsche, Freud og Jung er alle fra et tysktalende land.

”Å ikke kunne fremmedspråk er som å bo i et hus uten vinduer.
Tysk er et panoramavindu.
Mot Europas historie.
Og framtid”
Roy Jacobsen, forfatter.


Utskriftsvennlig versjon