Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Realfag

Realfag

På Orkdal vidaregåande skole kan du velge mange realfag som matematikk og naturfag i vg1. Fysikk, biologi, kjemi, matematikk samt teknologi og forskningslære.

Realfagene ved Orkda vgs

I det første året (vg1) finner du realfagene som naturfag og matematikk P og T på alle utdanningsprogram.

I de neste årene (vg2 og vg3) velges det programområde. Velger du programområde for Realfag så åpner det seg mange muligheter for videre studier. Realfag gir dessuten ekstra poeng ved opptak til mange av disse studiene. Her er en annen nettside som viser videre muligheter.

På vg2  har du mulighet til å ta fagene biologi 1, kjemi 1, fysikk 1, teknologi og forskningslære og matematikkfagene 2T og 2R. I tillegg har vi matematikkfagene 2P og 2S. Er det nok interesse kan vi også tilby 2X.

På vg3 vil vi tilby biologi 2, kjemi 2, fysikk 2 og matematikkfagene R2 og S2. Her skal det også kunne gå å ta Teknologi og forskningslære 1.

Matematikk Praktisk (1P) (Vg1)
1P er et 5-timers fag. Her bruker vi læreboka Sinus 1P fra Cappelen, som er skrevet etter læreplanen for kurset 1P. I tillegg til læreboka bruker vi også oppgavesamlinga coSinus 1P. Og så må du ha grafisk kalkulator av typen Casio 9850.

I lærebøkene finnes flere oppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad til hvert kompetansemål, både kategori 1 (litt lettere) og kategori 2- oppgaver.

 

Kompetansemålene i læreplanen i 1P er følgende:

 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • Funksjoner
 • Økonomi

Er du litt interessert i kunst er geometridelen spennende, siden perspektivtegning og flislegging er tatt med her. Dette matematikkfaget er mer praktisk rettet enn 1T. Mye av lærestoffet er repetisjon fra ungdomsskolen.

 

I tillegg til lærebok og oppgavesamling har Cappelen ei flott nettside som du kan bruke som støtte og adspredelse i faget. Her finner du både interaktive oppgaver, og kontrolloppgaver med løsningsforslag til hvert kapittel i læreboka. Nettadressen er http://sinus.cappelen.no/

 

Hvis du velger 1P på vg1, har du mulighet til å gå videre på vg2 med 2P (3 timer pr uke) eller S1 (5 timer i uka). Velger du 2P vil ikke standpunktkarakter fra vg1 bli stående på vitnemålet.

Velger du S1 vil både standpunktkarakteren fra 1P og S1 bli stående på vitnemålet.

Matematikk Teoretisk (vg1T)

Naturfag (vg1NAT)
Naturfag er et spennende fag der du får lære mer om ulike fenomener, prosesser og mekanismer i naturen og verden rundt oss. Undervisninga består av både teori og praksis, med utflukter og laboratorieøvelser.  

Faget er inndelt i seks hovedområder – forskerspiren, bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for framtida og bioteknologi.

 

Elever på studieforberedende utdanningsprogram får undervisning i alle disse seks temaene.

 

Elever på yrkesforberedende utdanningsprogram skal ha temaet forskerspiren i tillegg til to temaer til som skolen velger ut fra det som er faglig relevant for det enkelte utdanningsprogrammet.

 

 Læreverket som benyttes er Senit (fra Gyldendal forlag), et læreverk som består av lærebok og nettsted (http://www.gyldendal.no/senit/) med ressurser som korte filmer, animasjoner, oppgaver og forslag til laboratorieøvelser.

Biologi 1

Bilder fra biologi på Orkdal

Kjemi 1
Kjemi 1 er et 5 timers fag på vg2 nivå. Dette er et fag som starter med grunnleggende kjemi som periodesystem, via molregning til likevekter, syrer og baser til organisk kjemi. Mye spennende kjemi og også hardt arbeid. Faget inneholder teorideler og praksisdeler på laboratoriet. Har du ikke vært mye på en kjemilab før er dette faget for å prøve seg. Vi bruker lærerverket Kjemien stemmer .
Naturlig vei videre er Kjemi 2

Fysikk 1
Fysikk 1 skal bidra til at elevane skal forstå naturen, teknologien og fenomen i dagleglivet. Faget er både praktisk og teoretisk og vi legg stor vekt på det praktiske arbeidet. Faget dekkjer både den klassiske fysikken som forklarar den delen av naturen som vi ser og kan forholda oss til sansemessig ( lys og bølger; kraft, akselerasjon og rørsle; arbeid og energi; termofysikk) og den moderne fysikken som er nødvendig for å forklara svært mange sider ved det moderne samfunnet: elektrisitet; elektronikk; atom, kvantar og kjernefysikk. Me løfter óg blikket ut i verdsrommet og arbeider med emne som kan gi oss svar på spørmåla: Korleis oppstod universet? Kva kan me finna der ute?

Teknologi og forskningslære 1 (tilbys fra 2008-9)

Teknologi og forskningslære X (tilbys fra 2008-9)

Matematikk Praktisk (vg2P)

Matematikk Teoretisk (vg2T)

Matematikk R1

Matematikk S1 (Vg2)
S1 er et 5-timers fag. Her bruker vi læreboka Sinus S1 fra Cappelen, som er skrevet etter læreplanen for kurset S1. I læreboka finner vi også en oppgavedel. Her finnes flere oppgaver i forskjellig vanskelighetsgrad til hvert kompetansemål, både kategori 1 (litt lettere) og kategori 2- oppgaver. Du må også ha grafisk kalkulator av typen Casio 9850.

Har du 1T fra vg1 vil S1 bli ganske mye repetisjon fra dette kurset.

Har du 1P fra vg1 er det mer nytt stoff, men det er helt greit å ta S1 hvis du er bestemt på å jobbe godt med faget.

 

Kompetansemålene i læreplanen i S1 er følgende:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet
 • Lineær optimering

I tillegg til lærebok og oppgavesamling har Cappelen ei flott nettside som du kan bruke som støtte og adspredelse i faget. Her finner du både interaktive oppgaver, og kontrolloppgaver med løsningsforslag til hvert kapittel i læreboka. Nettadressen er http://sinus.cappelen.no/

 

Hvis du velger S1 på vg2 kan du på vg3 velge S2, eller du kan velge å ikke ha mer matematikk .

Matematikk X (undervises ikke 2007-8)

Biologi 2 (undervises fra 2008-9)
Hovedemnene innen faget er:
Den unge biologen, Cellebiologi, Menneskets fysiologi, Funksjon og tilpasning, Biologisk mangfold, Energiomsetning, Genetikk, Bioteknologi, Økologi og Evolusjon.
Innen emnet den unge biologen vil det bl.a. bli gjennomført et større feltarbeid der biotiske og abiotiske faktorer innen et økosystem skal undersøkes.
Fagets omfang er 140 t. Elever skal ha standpunktkarakter, og de kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig-praktisk eksamen. Privatister skal opp i både skriftlig og muntlig eksamen

Kjemi 2 (undervises fra 2008-9)
Faget bygger på kjemi 1 og er på 5 uketimer. Det inneholder de 5 hovedemnene Forskning, Analyse, Organisk kjemi, Redoksreaksjoner og Materialer.
Her vil man komme innom både tradisjonell kjemi med forsøk og analyse på laboratoriet og nyere kjemi som nanomaterialer. Det blir mye labarbeid i dette kurset.
Eksamensformene i faget er enten skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen

Fysikk 2 (undervises fra 2008-9)

Teknologi og forskningslære 2 (tilbys fra 2009-10)

Matematikk R2 (undervises fra 2008-9)

Matematikk S2 (Vg3)
S2 er et 5-timers fag. Her bruker vi læreboka Sinus S2 fra Cappelen, som er skrevet etter læreplanen for kurset S2. I læreboka finner vi også en oppgavedel. Her finnes flere oppgaver i forskjellig vanskelighetsgrad til hvert kompetansemål, både kategori 1 (litt lettere) og kategori 2- oppgaver. Du må også ha grafisk kalkulator av typen Casio 9850

 

Kompetansemålene i læreplanen i S2 er følgende:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet og statistikk

 

I tillegg til lærebok og oppgavesamling har Cappelen ei flott nettside som du kan bruke som støtte og adspredelse i faget. Her finner du både interaktive oppgaver, og kontrolloppgaver med løsningsforslag til hvert kapittel i læreboka. Nettadressen er http://sinus.cappelen.no/

 

 

I tabellen ser du en oversikt over aktuelle realfag med lenker inn til fagplanene.

Årstrinn

Fag (klikk på faget for å se læreplan)

Vg1

Matematikk Praktisk (vg1P)

Matematikk Teoretisk (vg1T)

Naturfag (vg1NAT)

Vg2

Biologi 1

Kjemi 1

Fysikk 1

Teknologi og forskningslære 1

Teknologi og forskningslære X

Matematikk Praktisk (vg2P)

Matematikk Teoretisk (vg2T)

Matematikk R1

Matematikk S1

Matematikk X

Vg3

Biologi 2

Kjemi 2

Fysikk 2

Teknologi og forskningslære 2 (tilbys fra 2009-10)

Matematikk R2

Matematikk S2


Utskriftsvennlig versjon