Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel > VG1 Service og samferdsel

VG1 Service og samferdsel

Service og samferdsel er en yrkesfaglig studieretning, etter å ha fullført to år på skole og to år som lærling i bedrift, kan du gå opp til fagbrev innenfor et av følgende områder:

Reiseliv
Ved å utdanne deg innen reiseliv, kan du finne arbeidsplasser innenfor for eksempel: reisebyråer, bilutleiefirmaer, turoperatører, overnattingssteder, restauranter eller buss, tog, båt eller fly –selskaper. Arbeidsoppgaver kan være motta bestillinger, finne reiser som tilfredsstiller ulike behov, guiding og lignende.

Resepsjon
Resepsjonen er en viktig del av bedriftens ansikt utad. I resepsjonen tar man imot besøkende, informerer, gjør avtaler. Sentralbord er også ofte plassert i resepsjon.

Kontor og administrasjon
Postbehandling, arkivering, sentralbord, saksbehandling er eksempel på arbeidsoppgaver på et kontor. Innenfor kontorfaget er det viktig å kunne utnytte datateknologi effektivt. Arbeidsplasser innenfor kontor finner vi både i offentlig og privat virksomhet.

Salg
Her der det store utfordringer å gjøre kunden fornøyd gjennom en god salgssamtale og serviceinnstilt væremåte. Evnen til å etablere kontakt, analysere behov, overbevise og hjelpe kunden med å beslutte står sentralt i salgsmedarbeiderens sin hverdag.

Sikkerhet - vekter
Det er et økende behov for vakttjenester i samfunnet. Arbeidsoppgavene til en vekter er vanligvis å overvåke og kontrollere bedrifter og andre private eller offentlige områder, gjennomføre verditransporter, motta alarmsignaler, foreta utrykninger og vedlikeholde alarmsystem.

Logistikk
Logistikk handler om vareflyten gjennom virksomheten fra innkjøp til sluttbruker. Her kan man finne yrker innenfor terminal og lagerarbeid.

Yrkessjafør
Her kan man finne et bredt spekter av yrker innefor person og varetransport.

Ikt
Ved å utdanne deg innefor IKT-servicefag, vil du kunne jobbe med installasjon, drift og vedlikehold av bedriftens IKT-systemer. Brukerveiledning vil også være en viktig del av arbeidet.


Utskriftsvennlig versjon