Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Musikk, dans, drama > Opptaksprøve

Opptaksprøve

 

Opptaksprøve til VG1 musikk/dans/drama er vil finne sted i slutten av april 2018.

 

Skolen kan ta inn inntil 50 prosent av elevene på grunnlag av opptaksprøve, dvs. utøvende del på instrumentet, samtale og dokumentasjon på tidligere musikkerfaring/-bakgrunn og attester.

Utøvende del/samtale/dokumentasjon er et tillegg til det vanlige opptaket på karakterer. Det vil si at opptaksprøve bare kan styrke søkeren. Ingen kommer dårligere ut etter opptaksprøven. (De resterende 50 prosentene tas inn etter inntakspoeng fra 10. trinn.)

 

 

Prøvens innhold:

 

En utøvende del der du fremfører ett (eller flere) fritt valgt stykke på det som vil være ditt hovedinstrument (sang er også et instrument). Dersom du har lyst, kan du i tillegg vise hva du kan på andre instrument/evt. synge eller vise andre uttrykksmåter, for eksempel dans/drama.

OBS! Dersom du ønsker pianoakkompagnement fra oss, må du ta med noter.

 

En uformell samtale der vi bl.a. vil høre litt om din musikkbakgrunn, tidligere musikkerfaring, motivasjonen din for å søke nettopp musikklinja, hvilke interesser du har ang. musikk og aktuelle instrumentvalg (hva du vil velge som hovedinstrument dersom du takker ja til plassen hos oss).

Du har selvfølgelig også mulighet til å spørre om ting du lurer på i forhold til studieretningen/musikklinja ved Orkdal vgs.

 

Enkel herming av melodi/rytme

 

 

 

Per-Anders Emilsen

Fagkoordinator Musikk ved Orkdal Vgs.

 


Utskriftsvennlig versjon