Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Helse og oppvekstfag > VG2 Helsearbeiderfag

VG2 Helsearbeiderfag

Inntakskrav: Vg1 Helse og sosialfag

 

Generell beskrivelse: Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehjem, i hjemmebasert omsorg,på sykehus, i psykisk helsearbeid og i boliger for psykisk utviklingshemmede. Etter VG2 er det to års lønnet lærlingetid  som avsluttes med en fagprøve. Etter endt utdanning vil du få autorisasjon som helsepersonell.

Det er gode muligheter for videreutdanning.

 

Hva gjør en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren jobber med varierte arbeidsoppgaver innen pleie og omsorgssektoren og miljøarbeid innenfor helse og sosialtjenesten. Du samarbeider med andre yrkesgrupper innenfor helse og sosialsektoren for å oppnå en best mulig omsorg for de ulike brukergruppene.

 

Hvem passer yrket for ?

Du må blant annet :   Være selvstendig

                                Være ansvarsbevisst og pålitelig

                                Like å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner

                                Kunne samarbeide

                                Tåle nærhet

                                Være engasjert og initiativrik

                                Være omsorgsfull

 

Fellesfag:    

Programfag:

Norsk (56 timer/år) Helsefremmende arbeid (197 timer/år)
Engelsk (56 timer/år) Kommunikasjon og samhandling (140 timer/år)
Samfunnslære (84 timer/år) Yrkesutøvelse (140 timer/år)
Kroppsøving (56 timer/år) Prosjekt til fordypning (253 timer/år)

Utskriftsvennlig versjon