Kreative Trøndelag
Orkdal VGS > Fagtilbud > Helse og oppvekstfag > VG1 Helse- og oppvekstfag

VG1 Helse- og oppvekstfag

Inntakskrav: Grunnskole

 

                                                         

Generell beskrivelse

 

Utdanningsprogrammet for Helse- og oppvekstfag legger vekt på å utvikle kunnskapene, ferdighetene i og forståelsen av yrkene innenfor helse- og sosialfag. Vg1 skal medvirke til å legge grunnlaget for yrkesforståelsen og yrkesstolthet gjennom bevisstgjøring av egne holdninger, handlinger og ferdigheter.

 

Innenfor Helse- og oppvekstfag er det viktig at du bryr deg om og tar hensyn til andre mennesker. I denne utdanningen lærer du å gi omsorg og yte service til mennesker med ulike behov. En må kunne tilegne seg evne til god kommunikasjon og samhandling. Det er viktig å kunne samarbeide og arbeide selvstendig.

 

Fellesfag: Programfag:
Engelsk (84 timer/år) Helsefremmende arbeid (197 timer/år)
Kroppsøving (56 timer/år) Yrkesutøvelse (140 timer/år)
Matematikk (84 timer/år) Kommunikasjon og samspill (140 timer/år)
Naturfag (56 timer/år)

Prosjekt til fordypning (168 timer/år)

Norsk (56 timer/år)  

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon